1. مهدی مجتهدی , بدون ارائه مقاله , المؤتمر الدولی الثانی لحفظ المخطوطات واحیائه , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
  2. مهدی مجتهدی , جایگاه سخنان کوتاه حضرت علی علیه‌السلام و ترجمه‌ امیر علی شیر نوایی از آن , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیرعلی شیر نوایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸