1. حمیدرضا ثنائی , سیده فاطمه زارع حسینی , مهدی مجتهدی , خاندان سهروردی خاندان تصوف و علم در سرزمین های اسلامی , عرفان اسلامی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳, صفحه ۲۲۳-۲۴۶
  2. حمیدرضا ثنائی , مهدی مجتهدی , زمینه های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام , سفینه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۴۷-۶۵
  3. حمیدرضا ثنائی , مهدی مجتهدی , دو گزارش از یک واقعه تاریخی: مطالعه تطبیقی نگاه طه‌حسین و مارتین هیندز به قتل خلیفه سوم , تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴, صفحه ۴۷-۷۴
  4. حمیدرضا ثنائی , مهدی مجتهدی , تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق , پژوهشنامه خراسان بزرگ , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۵-۳۲
  5. محمد تقوی , مهدی مجتهدی , بازخوانی ارتباط محمد بن مسلم بن شهاب زهری با خلفای اموی , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۹-۴۹
  6. مهدی مجتهدی , کاغذ بغدادی در قرون نخستین اسلامی بازخوانی یک انگاره , تاریخ و تمدن اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹-۴۵
  7. مهدی مجتهدی , راهنمای پژوهش درباره جناب ابوطالب علیه‌السلام , سفینه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۵-۹۶
  8. مهدی مجتهدی , مروری بر دیدگاه‌های عماد عبدالکریم سرور شافعی در باب ایمان ابوطالب , سفینه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۴-۶۱
  9. مهدی مجتهدی , حنانه سادات زهرائی , بازشناسی مخاطب نامه31 نهج‌البلاغه با تحلیل منابع، متن و تاریخ , پژوهشنامه نهج البلاغه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۷-۱۲۱
  10. مهدی مجتهدی , جستارى در حرفه کتاب پردازى « بررسى موسوعه الوراقه والوراقین فی الحضاره العربیه الاسلامیه » , کتاب ماه کلیات , دوره ( ۱۹۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۴-۴۲